6622232423_84b12d9746_o.jpg
6622232423_84b12d9746_o.jpg

KÄRLEK TILL LÄRANDE


Svenska Internationella Skolan i Genève fostrar glada, kreativa och självständiga barn, förberedda att bygga sin framtid.

 

SCROLL DOWN

KÄRLEK TILL LÄRANDE


Svenska Internationella Skolan i Genève fostrar glada, kreativa och självständiga barn, förberedda att bygga sin framtid.

 

 

UTMÄRKTA RESULTAT

Albert Einstein sa en gång att logik tar dig från A till B, men fantasi tar dig överallt. Barn är naturligt originella och kreativa, vilket är anledningen till att viuppmuntrar eleverna att vara nyfikna, utforska sina egna intressen och tänka självständigt. Innovativa undervisningsmetoder i små elevgrupper, anpassade av vårt duktiga team, låter våra elever gå vidare med utmärkta resultat till de bästa skolorna världen över 

 

ETT TVÅSPRÅKIGT PROGRAM


Vi erbjuder förskola och grundskola i världsklass för barn i 1 till 8 års ålder. Barnen går ett tvåspråkigt program med svenska och franska eller engelska och franska. De följer en rigorös svensk läroplan med högsta akademiska standard. Lärandet är aktivt med entreprenörsanda och en balanserad blandning av tid innanför och utanför klassrummet.

MER INFORMATION

ETT TVÅSPRÅKIGT PROGRAM


Vi erbjuder förskola och grundskola i världsklass för barn i 1 till 8 års ålder. Barnen går ett tvåspråkigt program med svenska och franska eller engelska och franska. De följer en rigorös svensk läroplan med högsta akademiska standard. Lärandet är aktivt med entreprenörsanda och en balanserad blandning av tid innanför och utanför klassrummet.

MER INFORMATION

INSPIRERANDE VÄRDERINGAR

Med runt 70 elever och 18 lärare är den Svenska Internationella Skolan i Genève tillräckligt liten för att kännas som ett andra hem, där alla känner varandra och barnen kan vara sig själva. Framför allt ligger vårt fokus på att bygga upp barnens självkänsla – att värdera och respektera dem för vilka de är. När eleverna känner trygghet och gemenskap i skolan, hjälper det dem att utveckla en livslång lust att lära.

VÅRA ÖVERGRIPANDE MÅL

•    Värderingar: Påverka och stimulera eleverna till att godta de gemensamma värderingarna i vårt samhälle, och att uttrycka sig i praktisk vardaglig handling.
•    Kunskap: Se till att eleverna förvärvar och utvecklar de kunskaper som behövs för att bli ansvarsfulla och kompetenta medborgare.
•  Ansvar: Uppmuntra eleverna att påverka, ta ansvar för och vara delaktiga i sin utbildning.

 

ENASTÅENDE LÄRARE


Våra lärare har utmärkta meriter och goda erfarenheter, och har alla schweiziska, franska, svenska eller internationella diplom inom utbildning och små barns utveckling.

ENASTÅENDE LÄRARE


Våra lärare har utmärkta meriter och goda erfarenheter, och har alla schweiziska, franska, svenska eller internationella diplom inom utbildning och små barns utveckling.

KOM OCH BESÖK OSS

Vi ordnar gärna ett personligt besök på skolan för bara dig och din familj, och tillsammans med rektor vid en ömsesidigt lämplig tidpunkt.

Ni är välkomna att sitta med under en lektion, få veta mer om läroplanen och skolans värderingar, och få alla andra frågor besvarade.