Photo by shironosov/iStock / Getty Images

SKRÄDDARSYDDA KLASSER

Våra lärare arbeta nära dig för att visa hur vi skräddarsyr våra tvåspråkiga klasser för ditt barns behov och intressen.

Grupperna är små, vilket innebär mer tid för varje elev att interagera med sin lärare.


FÖRSKOLAN

Trygg, rolig och välbekant

Vår förskola är för barn mellan 1 och 4 år och är öppen från kl. 08.00 till 18.30 varje vardag, året runt, utom kantonala helgdagar.

Det är en trygg plats, full av skoj och gemenskap, där vi strävar efter att göra lärandet så roligt som möjligt. Vi erbjuder ett tvåspråkigt program på svenska och franska eller engelska och franska, och vi följer principen "en lärare, ett språk". Detta innebär att varje grupp har två lärare som var och en bara talar sitt modersmål, vilket hjälper barnen att utveckla båda språken.

Baserat på den svenska läroplanen, är våra förskoleklasser en balans mellan lärande och lek, inomhus och utomhus, skräddarsydd efter behovet hos varje barn. Temabaserade aktiviteter hjälper barnen att förstå samband inom och mellan olika ämnen, och under hela dagens gång uppmuntras de att vara kreativa, nyfikna, samarbetsvilliga och uppmärksamma.

Våra unga elever får grundläggande språkliga och matematiska färdigheter genom en blandning av organiserade aktiviteter och fri lek som syftar till att bygga upp deras sociala förmåga.

För att få en kopia på läroplanen, kontakta admin@sisog.ch

Photo by FatCamera/iStock / Getty Images

1-2 ÅR

För våra yngsta barn är huvudfokus att ge dem en omtänksam miljö där de känner sig trygga och glada, och på ett naturligt sätt kan börja utveckla sina grundläggande färdigheter.

Vi värderar barnens hälsa och fokuserar på att erbjuda nyttig och näringsrika mål.

För att ditt barn ska kunna fungera optimalt ar sömn mycket viktigt och vi har speciella sovsalar där ditt barn får sova under dagen.

Vi är utomhus varje dag så ditt barn får frisk luft samt möjlighet att öva upp sina motoriska förmågor och att utforska sin omgivning i en utomhusmiljö.


Photo by dcdp/iStock / Getty Images

2-3 ÅR

På samlingar och genom vardagliga rutiner får barnen utveckla sin språkliga och matematiska förmåga genom:

 • Matematiska rim och gåtor

 • Att lära sig siffror och att räkna

 • Förtrogenhet med enkla begrepp, såsom liten-stor, lika-olika och olika former

 • Problemlösning, t ex att dela

 • Att lära sig tidsbegrepp som t ex före-efter, igår-idag-imorgon

 • Sånger, rim, gåtor, fingerlekar

 • Läsning och berättande

 • Uppmuntran att tala och uttrycka sig

 • Arbete med enkla ordbilder, till exempel sitt eget namn


Photo by DmitriyBezborodkin/iStock / Getty Images

3-4 ÅR

På samlingar och genom vardagliga rutiner får barnen utveckla sin språkliga och matematiska förmåga genom att:

 • Rimma och känna igen bokstävernas ljud, klappa stavelser

 • Återberätta historier

 • Skapa sina egna berättelser och texter

 • Känna igen bokstäver och koppla ihop bokstäver med ljud

Photo by Nadezhda1906/iStock / Getty Images
 • Lära sig känna igen en bild av siffror och att koppla ihop bilden till en viss siffra eller ett tal

 • Använda fler matematiska begrepp som geometriska former, mönster och symmetri

 • Problemlösning genom matematiska uppgifter och berättelser

 • Använda fler tidsbegrepp, såsom veckodagar, månader och årstider

Genom aktiv tid och reflekterande tid utvecklar vi en medvetenhet om vårt fysiska och psykiska jag. På samma sätt strävar vi efter att låta barnen komma i kontakt med naturen – att observera årstiderna och hur utomhusmiljön förändras under året. Vi studerar djur och växter i vår närmiljö och bekantar oss med de olika livscyklerna.


GRUNDSKOLAN

Aktiv, kreativ och kompetent

Photo by DGLimages/iStock / Getty Images

Vår grundskola är för barn mellan 4 och 9 år (grundutbildningen börjar vid 4 års ålder i Schweiz). Vi har öppet från kl. 08.00 till 15.00 (12.30 på onsdagar) varje vardag, med fritidsaktiviteter efter skolan från kl. 15.00 till 18.30 året runt, utom kantonala helgdagar. Under kantonala helgdagar erbjuder vi lägerskola.

I samarbete med hemmen, strävar vi efter att främja en allsidig utveckling hos eleverna för att de ska bli aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Och eftersom barnen lär sig i små grupper, kan vi garantera en hög nivå av personlighet i utbildningen av varje elev.

Vi erbjuder ett tvåspråkigt program på svenska och franska eller engelska och franska, och vi följer principen "en lärare, ett språk", där varje grupp har två lärare som var och en bara talar sitt modersmål, vilket hjälper barnen att utveckla båda språken.

Baserat på den svenska läroplanen kan barnen uppnå högsta akademiska standard i en avslappnad, sammansvetsad skolgemenskap som främjar empati för de andra, samt en livslång kärlek till lärande. Eleverna kommer att utveckla färdigheter i språk, bild, matematik, musik och samhällskunskap genom en blandning av organiserade studier och kreativ lek. En typisk dag innebär samling, temabaserat lärande, slöjd, musik, bakning och tid utomhus i skogen. Vi flyttar ofta ut klassrummet i det fria, vilket ger barnen möjlighet att utforska sin omgivning och praktisera sina kunskaper.

Vårt huvudsakliga fokus ligger på att utveckla varje barns kompetens och förmåga för att möta kraven hos Epreuves Cantonales och de svenska nationella proven, och för att förbereda dem inför högstadiet.

Photo by triloks/iStock / Getty Images

Läroplanen omfattar följande ämnen:

 • Vetenskap: Biologi, Kemi, Matematik, Fysik, Teknologi

 • Samhällsvetenskap: Samhällskunskap, Geografi, Historia, Religion

 • Konst: Musik, Slöjd, Hem- och konsumentkunskap

 • Språk: Svenska, Franska, Engelska

 • Idrott och hälsa

För att få läroplanen i sin helhet, vänligen kontakta admin@sisog.ch