Photo by Wavebreakmedia/iStock / Getty Images

FRITIDSHEMMET

Tid för läxor och lek

Fritidsverksamhet finns för våra yngre elever (4 till 9 år) och är öppen från kl. 15.00 till 18.30 varje vardag (onsdagar från kl. 12.30 till 18.30), och följer skolans kalender förutom kantonala helgdagar.

Barnen kan leka och umgås med varandra inomhus och utomhus, och även få hjälp med läxorna, göra experiment, spela musik, skapa bilder och spela.

I mån av plats välkomnar vi även andra elever till vår fritidsverksamhet.

Photo by Solovyova/iStock / Getty Images

LÄGER PÅ LOVEN

Ett inspirerande och spännande avbrott

Våra veckolånga läger ger en komplett barntillsyn under hela året och utgår från skolområdet med dagliga utflykter.

Lägren leds av det vanliga lärarlaget för respektive ålder för att ge barnen en känsla av kontinuitet och förtrogenhet. Lärare utifrån tas in för att hålla i speciella undervisningstillfällen. De senaste lägerveckorna har inneburit skidåkning, dans, matlagning, och skogsutflykter.

Lägren omfattas inte av skolavgiften.

För mer information kontakta admin@sisog.ch


KURSER I SVENSKA

Photo by chrispecoraro/iStock / Getty Images

Allmän undervisning i svenska: 6-16 år

Kursen vänder sig till elever som går på schweiziska, franska eller internationella skolor och som vill fördjupa sina kunskaper i det svenska språket. Eleverna följer den svenska läroplanen och arbetar i små grupper med professionella lärare. Förutom språkundervisningen omfattar lektionerna svensk kultur, litteratur, historia och geografi.

Kursen ges på en rad olika skolor i Genève-området. Elever som deltar i kursen på Svenska skolan kan välja att gå på fritids som håller öppet från kl. 12.30 till 18.30.

Mer information


Stöd åt Sofia Distansundervisning: 12-16 år

Vi erbjuder stödundervisning för elever som studerar svenska genom Sofia Distans, som drivs av Sofia skola i Stockholm. I början av läsåret får eleverna en studieplan som underlättar för dem att nå betyget godkänd.

Vår erfarna handledare stöttar på skolan under 2,5 timmar varannan vecka.

För mer information om Sofia Distansundervisning, se http://www.sofiadistans.nu/

 


Svenska för nybörjare: 6-16 år

För elever som inte använder svenska aktivt i sin vardag erbjuder vi en nybörjarkurs. Vi följer den svenska läroplanen och målet är att eleven ska kunna gå i en av våra vanliga svenska grupper. Kursen hålls på skolan.

Mer information