Vår miljö

Våra små klasser erbjuder individuell inlärning, såväl som flexibla och dynamiska lektioner. Detta gör det möjligt for våra elever att sätta personliga utvecklingsmål genom hela året.

Storleken på skolan gör det möjligt att skapa en stark gemenskap mellan barnen såväl som för föräldrar och lärare. Genom hela skolan fokuserar vi pa att skapa en atmosfär där varje elev uppmärksammas som en viktig del av denna gemenskap.


VÅR SÅNG

Mer än 20 nationaliteter är representerade på vår skola. Var skolsång reflekterar detta likväl som den står för det vi tror på.


VÅR SKOLSYMBOL

SSG_logo_transl.png

The Wonderful Adventures of Nils, written by Selma Lagerlöf in 1906, tells the story of a boy who is turned into a ‘tomte’ – or gnome – and flies away on a goose from his family’s farm.

Nils is a brave, spirited child, and is impatient to explore the world and become an adult. He travels all over Sweden, learning about nature and history, and eventually returns home to show his family just how responsible and grown up he is.

We believe our symbol represents the relationship we have with our students. The school, just like the goose, provides each child with safety and guidance as they follow their natural sense of adventure and quench their thirst for knowledge.


VÅR HISTORIA

Den ideella föreningen bildades under hösten 1972 av vår första styrelseordförande Bo Mårsäter och hans fru Ulla. Från allra första början har föräldrar och skolpersonal arbetat hand i hand för att göra skolan till en fantastisk plats för barnens lärande.

Under 1973 arbetade vi i klassrum i andra skolor. I början hade vi 37 svenskspråkiga barn som undervisades i svenska, matematik och engelska utanför ordinarie skoltid på en skola som heter Collège de Budé. Sedan startade vi vår grundskola med bara 12 elever vid Collège des Coudrier.

 

I januari 1974 flyttade vi till våra nuvarande lokaler i Meyrin, och Stina Lagergren blev rektor. En grupp av 30 föräldrar målade, tapetserade och utrustade lokalerna under kvällar och helger inför öppningen efter påsk.

Den officiella invigningen hölls i juni 1974 i närvaro av den svenska ambassadören Sven-Eric Nilsson, generalkonsul Patrik Falkman, Genèves skolminister André Chavanne, rektorn på Collège des Coudriers, och den svenska pastorn Lennart Söderström, bland andra.

Eftersom vi ännu inte var ekonomiskt tryggade på den här tiden, betalade skolans kassör, Monica Sagnell den första hyran med privata medel. För att spara pengar för porto, skickade hon efter böcker i paket om 5 kg från Föreningen för svenskhetens bevarande i utlandet (Riksföreningen Sverigekontakt). Under den första sommaren kom brevbäraren nästan varje dag för att lämna ett nytt paket, och be om ett glas vatten!

Vid mitten av 1980-talet hade skolan utvecklats till att erbjuda förskola och grundskola (högstadiet på distans), och hade vuxit till 60 elever och 10 lärare. Men budget och elevantal varierade från år till år.


STYRELSEN

Svenska skolan i Genève är en ideell förening som styrs av skolföreningen vilken består av svenskspråkiga föräldrar. Skolföreningen har årsmöte i oktober, då medlemmarna väljer en ordförande och styrelseledamöter för att driva skolan på uppdrag av föreningen.

Styrelsen sammanträder varje månad och dess uppgift är att organisera och utveckla skolans verksamhet.

Styrelsen:

  • har det ekonomiska ansvaret för skolans verksamhet

  • upprättar budgeten och föreslår nivån på skolavgifter

  • fungerar som arbetsgivare

  • ansvarar för skolans långsiktiga utveckling

  • definiera i samråd med föräldrarna skolans visioner och mål

För mer information om styrelsen och dess arbete, kontakta admin@sisog.ch

Styrelsemedlemmar 2018-2019:

  • Ordförande: Guri Miran

  • Vice ordförande: Alexandra Schaffhauser

  • Kassör: Jonas Jacobsson

  • Sekreterare: Maria Lucia Uribe