Svenska Internationella Skolan i Genève är en privat organisation som huvudsakligen finansieras genom skolavgifter. Vi driver skolan på en ideell basis, och alla medel investeras i skolan.

Skolavgifterna täcker ALLA utbildnings- och läraravgifter. Kostnaden för lunch, mellanmål och mat som tas med vid utflykter ingår i skolavgifterna. Det enda som inte ingår är blöjor och vällingpulver för de yngsta barnen.

För att registrera ditt barn, fyll i anmälningsblanketten och skicka den till skolan via e-post eller vanlig post. Anmälan till förskola och grundskola ska kompletteras med en engångsavgift för registreringen på 250 CHF per barn. Registreringsavgifter återbetalas ej. Observera att anmälningsblanketten måste vara underskriven.

 Kontakta admin@sisog.ch för mer information. 


Skolavgifter

Förskola

5 dagar heltid

(Mån-Fre 08.00-18.30): 

1-2 år 2 940 CHF/mån

2-4 år 2 610 CHF/mån 

4 dagar heltid

(mån, tis, tors, fre 08.00-18.30):

1-2 år 2 340 CHF/mån

2-4 år 2 090 CHF/mån

5 dagar deltid

(mån, tis, tors, fre 08.00-15.00, ons 08.00-12.30):

1-2 år 2 610 CHF/mån

2-4 år 2 330 CHF/mån

4 dagar deltid

(mån, tis, tors, fre 08.00-15.00):

1-2 år 2 090 CHF/mån

2-4 år 1 850 CHF/mån

Grundskola

4-8 år (mån, tis, tors, fre 08.00-15.00, ons 08.00-12.30):

25 310 CHF/år (40% hösttermin, 60% vårtermin)

Fritids grundskola

4-8 år (mån, tis, tors, fre 15.00-18.30, ons 12.30-18.30):

5 450 CHF/år (40% hösttermin, 60% vårtermin)

Lovverksamhet grundskola:

4-10 år (mån-fre 8.00-18.30):

4 920 CHF/år (13 veckor) eller 625 CHF/vecka

Grundskola onsdagar

4-10 år (08.00-12.30, svenska eller engelska):

2 560 CHF/år (40% hösttermin, 60% vårtermin)

Fritids onsdagar

4-10 år (12.30-18.30, svenska eller engelska)

1 090 CHF/år (40% hösttermin, 60% vårtermin)

Svensk SPRÅKundervisning

6 år och äldre, 80 minuter/vecka
1-2 elever: 4 270 CHF/läsår (1 710 CHF höst, 2 560 CHF vår)

3-5 elever: 2 170 CHF/läsår (870 CHF höst, 1 300 CHF vår)

6 elever eller fler: 1 310 CHF/läsår (520 CHF höst, 790 CHF vår)

Vuxna
90 min/vecka:
1-2 elever: 4 800 CHF/läsår (1 920 CHF höst, 2 880 CHF vår)

3-5 elever: 2 440 CHF/läsår (980 CHF höst, 1 460 CHF vår)

6 elever eller fler: 1 420 CHF/läsår (CHF 570 höst, CHF 850 vår)

60 min/vecka:
1-2 elever: 3 200 CHF/läsår (1 280 CHF höst, 1 920 CHF vår)

3-5 elever: 1 630 CHF/läsår (655 CHF höst, 975 CHF vår)

6 elever eller fler: 945 CHF/läsår (CHF 380 höst, CHF 565 vår)